+

French Polynesia > Coin catalog

French Polynesia 50 centimes - obverseFrench Polynesia 50 centimes - reverse
French Polynesia 50 centimes, 1965
Aluminium
, 0.7g, 18mm
KM# 1
Circulation coins: French Polynesia
Price: $ 3.23
French Polynesia 1 franc - obverseFrench Polynesia 1 franc - reverse
French Polynesia 1 franc, 1975 - 2014
Aluminium
, 1.3g, 23mm
KM# 11
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 1 franc - obverseFrench Polynesia 1 franc - reverse
French Polynesia 1 franc, 1965
Aluminium
, 1.3g, 23mm
KM# 2
Circulation coins: French Polynesia
Price: $ 3.51
French Polynesia 2 francs - obverseFrench Polynesia 2 francs - reverse
French Polynesia 2 francs, 1973 - 2015
Aluminium
, 2.3g, 27mm
KM# 10
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 2 francs - obverseFrench Polynesia 2 francs - reverse
French Polynesia 2 francs, 1965
Aluminium
, 2.7g, 27mm
KM# 3
Circulation coins: French Polynesia
Price: $ 1.29
French Polynesia 5 francs - obverseFrench Polynesia 5 francs - reverse
French Polynesia 5 francs, 1975 - 2015
Aluminium
, 3.75g, 31mm
KM# 12
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 5 francs - obverseFrench Polynesia 5 francs - reverse
French Polynesia 5 francs, 1965
Aluminium
, 3.75g, 31mm
KM# 4
Circulation coins: French Polynesia
Price: $ 1.24
French Polynesia 10 francs - obverseFrench Polynesia 10 francs - reverse
French Polynesia 10 francs, 2006 - 2014
Copper-Nickel
, 6g, 24mm
KM# 8a
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 10 francs - obverseFrench Polynesia 10 francs - reverse
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 10 francs - obverseFrench Polynesia 10 francs - reverse
French Polynesia 10 francs, 1967
Nickel
, 6g, 24mm
KM# 5
Circulation coins: French Polynesia
Price: $ 2.05
French Polynesia 20 francs - obverseFrench Polynesia 20 francs - reverse
French Polynesia 20 francs, 2006 - 2014
Copper-Nickel
, 10g, 28.3mm
KM# 9a
Circulation coins: French Polynesia
French Polynesia 20 francs - obverseFrench Polynesia 20 francs - reverse
Circulation coins: French Polynesia
uCoin