+

Tajikistan > Coin catalog

Tajikistan 1 diram 2011 - obverseTajikistan 1 diram 2011 - reverse
Tajikistan 1 diram, 2011
Brass plated Steel
, 1.3g, 14.5mm
KM# 35
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.47
Tajikistan 2 diram 2011 - obverseTajikistan 2 diram 2011 - reverse
Tajikistan 2 diram, 2011
Brass plated Steel
, 1.6g, 16mm
KM# 36
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.47
Tajikistan 5 diram 2015 - obverseTajikistan 5 diram 2015 - reverse
Tajikistan 5 diram, 2015
Brass plated Steel
, 2g, 18mm
UC# 1
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.59
Tajikistan 5 diram 2011 - obverseTajikistan 5 diram 2011 - reverse
Tajikistan 5 diram, 2011
Brass plated Steel
, 2g, 18mm
KM# 23
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.48
Tajikistan 5 diram 2006 - obverseTajikistan 5 diram 2006 - reverse
Tajikistan 5 diram, 2006
Brass plated Steel
, 2g, 16.5mm
KM# 2.2
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.55
Tajikistan 5 diram 2001 - obverseTajikistan 5 diram 2001 - reverse
Tajikistan 5 diram, 2001
Brass plated Steel
, 2g, 16.5mm
KM# 2.1
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.3
Tajikistan 10 diram 2015 - obverseTajikistan 10 diram 2015 - reverse
Tajikistan 10 diram, 2015
Brass plated Steel
, 3g, 20.5mm
UC# 2
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.6
Tajikistan 10 diram 2011 - obverseTajikistan 10 diram 2011 - reverse
Tajikistan 10 diram, 2011
Brass plated Steel
, 3g, 20.5mm
KM# 24
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.47
Tajikistan 10 diram 2006 - obverseTajikistan 10 diram 2006 - reverse
Tajikistan 10 diram, 2006
Brass plated Steel
, 2.4g, 17.5mm
KM# 3.2
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.37
Tajikistan 10 diram 2001 - obverseTajikistan 10 diram 2001 - reverse
Tajikistan 10 diram, 2001
Brass plated Steel
, 2.4g, 17.5mm
KM# 3.1
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.63
Tajikistan 20 diram 2015 - obverseTajikistan 20 diram 2015 - reverse
Tajikistan 20 diram, 2015
Brass plated Steel
, 4.5g, 23.5mm
UC# 3
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.6
Tajikistan 20 diram 2011 - obverseTajikistan 20 diram 2011 - reverse
Tajikistan 20 diram, 2011
Brass plated Steel
, 4.5g, 23.5mm
KM# 25
Circulation coins: Tajikistan
Price: $ 0.48
uCoin