Brunei
×
Country
×
Period
×
Value
×
Year
×
Coin type
×
Composition
×
Currency
×
Shape
×

Brunei - Coin catalog

Brunei>Nation of Brunei, Abode of Peace|1967 - 2017
 Period

Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
1967
Bronze, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 4
Value: $ 1.71
Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
1968 - 1977
Bronze, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 9
Value: $ 0.12
Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
1977 - 1986
Bronze, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 15
Value: $ 1.13

Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
1986 - 1993
Copper plated Steel, 1.7g, ø 17.7mm
KM# 15a
Value: $ 0.41
Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
1993 - 2006
Copper plated Steel, 1.75g, ø 17.7mm
KM# 34
Value: $ 0.34
Brunei 1 sen - obverseBrunei 1 sen - reverse
1 sen
2008 - 2016
Brass, 1.7g, ø 17.7mm
KM# 34b
Value: $ 0.29

Brunei 5 sen - obverseBrunei 5 sen - reverse
5 sen
1967
Copper-Nickel, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 5
Value: $ 3.42
Brunei 5 sen - obverseBrunei 5 sen - reverse
5 sen
1968 - 1977
Copper-Nickel, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 10
Value: $ 0.72
Brunei 5 sen - obverseBrunei 5 sen - reverse
5 sen
1977 - 1993
Copper-Nickel, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 16
Value: $ 0.26

Brunei 5 sen - obverseBrunei 5 sen - reverse
5 sen
1993 - 2016
Copper-Nickel, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 35
Value: $ 0.41
Brunei 10 sen - obverseBrunei 10 sen - reverse
10 sen
1967
Copper-Nickel, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 6
Value: $ 1.65
Brunei 10 sen - obverseBrunei 10 sen - reverse
10 sen
1968 - 1977
Copper-Nickel, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 11
Value: $ 0.53

Brunei 10 sen - obverseBrunei 10 sen - reverse
10 sen
1977 - 1993
Copper-Nickel, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 17
Value: $ 0.23
Brunei 10 sen - obverseBrunei 10 sen - reverse
10 sen
1993 - 2016
Copper-Nickel, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 36
Value: $ 0.44
Brunei 20 sen - obverseBrunei 20 sen - reverse
20 sen
1967
Copper-Nickel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 7
Value: $ 2.98

Brunei 20 sen - obverseBrunei 20 sen - reverse
20 sen
1968 - 1977
Copper-Nickel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 12
Value: $ 0.28
Brunei 20 sen - obverseBrunei 20 sen - reverse
20 sen
1977 - 1993
Copper-Nickel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 18
Value: $ 0.68
Brunei 20 sen - obverseBrunei 20 sen - reverse
20 sen
1993 - 2016
Copper-Nickel, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 37
Value: $ 0.51

Brunei 50 sen - obverseBrunei 50 sen - reverse
50 sen
1967
Copper-Nickel, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 8
Value: $ 6.07
Brunei 50 sen - obverseBrunei 50 sen - reverse
50 sen
1968 - 1977
Copper-Nickel, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 13
Value: $ 1.44
Brunei 50 sen - obverseBrunei 50 sen - reverse
50 sen
1977 - 1993
Copper-Nickel, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 19
Value: $ 0.79

Brunei 50 sen - obverseBrunei 50 sen - reverse
50 sen
1993 - 2016
Copper-Nickel, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 38
Value: $ 0.93
Brunei 1 dollar - obverseBrunei 1 dollar - reverse
1 dollar
1970
Copper-Nickel, 16.05g, ø 33.4mm
KM# 14
Value: $ 27.28
Brunei 1 dollar - obverseBrunei 1 dollar - reverse
1 dollar
1979 - 1992
Copper-Nickel
KM# 20
Value: $ 21.8

No ImageNo Image
1 dollar
1993
Copper-Nickel, 16.8g, ø 33.3mm
KM# 76
Mintage

uCoin