+

China - Japanese > Coin catalog

No ImageNo Image
5 li 1934-1939, Puyi
Bronze
, 3.5g, ø 21mm
China - Japanese - Y# 5
Manchukuo
Value: $ 0.41
No ImageNo Image
5 li 1933-1934, Puyi
Bronze
, 3.5g, ø 21mm
China - Japanese - Y# 1
Manchukuo
China - Japanese 1 fen - obverseChina - Japanese 1 fen - reverse
1 fen 1945, Puyi
Fiber
, 0.62g
China - Japanese - Y# 13a
Manchukuo
Value: $ 9.99
China - Japanese 1 fen - obverseChina - Japanese 1 fen - reverse
1 fen 1943-1944, Puyi
Aluminium
, 0.55g, ø 16mm
China - Japanese - Y# 13
Manchukuo
China - Japanese 1 fen - obverseChina - Japanese 1 fen - reverse
1 fen 1939-1943, Puyi
Aluminium
, 1g, ø 19mm
China - Japanese - Y# 9
Manchukuo
China - Japanese 1 fen - obverseChina - Japanese 1 fen - reverse
1 fen 1934-1939, Puyi
Bronze
, 4.9g, ø 24mm
China - Japanese - Y# 6
Manchukuo
China - Japanese 1 fen - obverseChina - Japanese 1 fen - reverse
1 fen 1933-1934, Puyi
Bronze
, 4.9g, ø 24mm
China - Japanese - Y# 2
Manchukuo
Value: $ 8.33
No ImageNo Image
5 fen 1944-1945, Puyi
Fiber
, 1.2g, ø 20mm
China - Japanese - Y# A13a
Manchukuo
Value: $ 5.71
China - Japanese 5 fen - obverseChina - Japanese 5 fen - reverse
5 fen 1943-1944, Puyi
Aluminium
, 0.75g, ø 19mm
China - Japanese - Y# A13
Manchukuo
China - Japanese 5 fen - obverseChina - Japanese 5 fen - reverse
5 fen 1940-1943, Puyi
Aluminium
, 1.2g, ø 21mm
China - Japanese - Y# 11
Manchukuo
China - Japanese 5 fen - obverseChina - Japanese 5 fen - reverse
5 fen 1934-1939, Puyi
Copper-Nickel
, 3.7g, ø 20mm
China - Japanese - Y# 7
Manchukuo
China - Japanese 5 fen - obverseChina - Japanese 5 fen - reverse
5 fen 1933-1934, Puyi
Copper-Nickel
, 3.5g, ø 20mm
China - Japanese - Y# 3
Manchukuo
Value: $ 3.93
uCoin