+

Tajikistan > Coin catalog

Tajikistan 1 diram - obverseTajikistan 1 diram - reverse
1 diram 2011
Brass plated Steel
, 1.3g, ø 14.5mm
Tajikistan - KM# 35
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.52
Tajikistan 2 diram - obverseTajikistan 2 diram - reverse
2 diram 2011
Brass plated Steel
, 1.6g, ø 16mm
Tajikistan - KM# 36
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.53
Tajikistan 5 diram - obverseTajikistan 5 diram - reverse
5 diram 2015
Brass plated Steel
, 2g, ø 18mm
Tajikistan - UC# 1
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.68
Tajikistan 5 diram - obverseTajikistan 5 diram - reverse
5 diram 2011
Brass plated Steel
, 2g, ø 18mm
Tajikistan - KM# 23
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.54
Tajikistan 5 diram - obverseTajikistan 5 diram - reverse
5 diram 2006
Brass plated Steel
, 2g, ø 16.5mm
Tajikistan - KM# 2.2
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.63
Tajikistan 5 diram - obverseTajikistan 5 diram - reverse
5 diram 2001
Brass plated Steel
, 2g, ø 16.5mm
Tajikistan - KM# 2.1
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.34
Tajikistan 10 diram - obverseTajikistan 10 diram - reverse
10 diram 2015-2017
Brass plated Steel
, 3g, ø 20.5mm
Tajikistan - UC# 2
Republic of Tajikistan
Tajikistan 10 diram - obverseTajikistan 10 diram - reverse
10 diram 2011
Brass plated Steel
, 3g, ø 20.5mm
Tajikistan - KM# 24
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.54
Tajikistan 10 diram - obverseTajikistan 10 diram - reverse
10 diram 2006
Brass plated Steel
, 2.4g, ø 17.5mm
Tajikistan - KM# 3.2
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.42
Tajikistan 10 diram - obverseTajikistan 10 diram - reverse
10 diram 2001
Brass plated Steel
, 2.4g, ø 17.5mm
Tajikistan - KM# 3.1
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.72
Tajikistan 20 diram - obverseTajikistan 20 diram - reverse
20 diram 2015-2017
Brass plated Steel
, 4.5g, ø 23.5mm
Tajikistan - UC# 3
Republic of Tajikistan
Tajikistan 20 diram - obverseTajikistan 20 diram - reverse
20 diram 2011
Brass plated Steel
, 4.5g, ø 23.5mm
Tajikistan - KM# 25
Republic of Tajikistan
Value: $ 0.53
uCoin