+

Tonga > Coin catalog

Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 2002-2006, Tāufaʻāhau Tupou IV
Copper plated Steel
, 1.75g, ø 17.53mm
Tonga - KM# 66a
Kingdom of Tonga
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 1981-1996, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 1.8g, ø 16.51mm
Tonga - KM# 66
Kingdom of Tonga
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 1975-1979, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 1.85g, ø 17.5mm
Tonga - KM# 42
Kingdom of Tonga
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 1974, Tāufaʻāhau Tupou IV
Brass
, 1.69g, ø 17.5mm
Tonga - KM# 27a
Kingdom of Tonga
Value: $ 2.32
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 1968, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 1.85g, ø 17.5mm
Tonga - KM# 27
Kingdom of Tonga
Value: $ 5.48
Tonga 1 seniti - obverseTonga 1 seniti - reverse
1 seniti 1967, Sālote Tupou III
Bronze
, 1.85g, ø 17.5mm
Tonga - KM# 4
Kingdom of Tonga
Value: $ 1.4
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti 2002-2004, Tāufaʻāhau Tupou IV
Copper plated Steel
, 3.5g, ø 21mm
Tonga - KM# 67a
Kingdom of Tonga
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti 1981-1996, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 4g, ø 21mm
Tonga - KM# 67
Kingdom of Tonga
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti 1975-1979, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 3.9g, ø 21mm
Tonga - KM# 43
Kingdom of Tonga
No ImageNo Image
2 seniti 1968-1974, Tāufaʻāhau Tupou IV
Bronze
, 3.9g, ø 21mm
Tonga - KM# 28
Kingdom of Tonga
Value: $ 1.36
Tonga 2 seniti - obverseTonga 2 seniti - reverse
2 seniti 1967, Sālote Tupou III
Bronze
, 3.9g, ø 21mm
Tonga - KM# 5
Kingdom of Tonga
Value: $ 2.82
Tonga 5 seniti - obverseTonga 5 seniti - reverse
5 seniti 2015, Tupou VI
Nickel plated Steel
, 2.3g, ø 17mm
Tonga - KM# 226
Kingdom of Tonga
Value: $ 1.7
uCoin