+

Uganda > Coin catalog

Uganda 1 shilling - obverseUganda 1 shilling - reverse
1 shilling 1987
Copper plated Steel
, 4.3g, ø 19.85mm
Uganda - KM# 27
Republic of Uganda
Value: $ 0.78
Uganda 2 shillings - obverseUganda 2 shillings - reverse
2 shillings 1987
Copper plated Steel
, 8.1g, ø 24.37mm
Uganda - KM# 28
Republic of Uganda
Value: $ 0.92
Uganda 5 shillings - obverseUganda 5 shillings - reverse
5 shillings 1987
Nickel plated Steel
, 3.5g, ø 20.23mm
Uganda - KM# 29
Republic of Uganda
Value: $ 0.97
Uganda 10 shillings - obverseUganda 10 shillings - reverse
10 shillings 1987
Nickel plated Steel
, 5.8g, ø 25.91mm
Uganda - KM# 30
Republic of Uganda
Value: $ 0.82
Uganda 50 shillings - obverseUganda 50 shillings - reverse
50 shillings 1998-2015
Nickel plated Steel
, 4g, ø 21mm
Uganda - KM# 66
Republic of Uganda
Uganda 100 shillings - obverseUganda 100 shillings - reverse
100 shillings 2007-2015
Nickel plated Steel
, 7g, ø 26.9mm
Uganda - KM# 67a
Republic of Uganda
Uganda 100 shillings - obverseUganda 100 shillings - reverse
100 shillings 1998-2008
Copper-Nickel
, 7g, ø 26.9mm
Uganda - KM# 67
Republic of Uganda
Uganda 200 shillings - obverseUganda 200 shillings - reverse
200 shillings 2007-2015
Nickel plated Steel
, 8.05g, ø 24.9mm
Uganda - KM# 68a
Republic of Uganda
Uganda 200 shillings - obverseUganda 200 shillings - reverse
200 shillings 1998-2008
Copper-Nickel
, 8.05g, ø 24.9mm
Uganda - KM# 68
Republic of Uganda
Uganda 500 shillings - obverseUganda 500 shillings - reverse
500 shillings 1998-2015
Nickel-Brass
, 9g, ø 23.5mm
Uganda - KM# 69
Republic of Uganda
Uganda 100 shillings - obverseUganda 100 shillings - reverse
100 shillings 2004
Chinese Zodiac - Monkey
Steel
, 3.54g, ø 23.98mm
Uganda - KM# 129
Republic of Uganda
Value: $ 1.15
Uganda 100 shillings - obverseUganda 100 shillings - reverse
100 shillings 2004
Chinese Zodiac - Ox
Steel
, 3.54g, ø 23.98mm
Uganda - KM# 135
Republic of Uganda
Value: $ 1.27
uCoin